เอาตรงๆเปะๆ พระเดือนชัย 1 ส.ค. 63 บอก 6 ตัวเขียนให้ชัดๆ แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *